Villkor

Villkor för att använda metodlådan

Denna metodlåda har tillkommit i samband med forskningsprojektet Bygga och utveckla plats genom mänskliga minnen, och är finansierad av Formas.

Detta gör att metodlådan är att betrakta som ett forskningsresultat som ska spridas. Samtidigt ska detta göras med respekt för upphovspersonerna, som utgörs av projektets forskare. Det är också bra om det finns kännedom om vilka som använder metodlådan. Därför har vi valt följande lösning:

 • Denna metodlåda är öppen att använda för den som vill. För att komma åt alla dokument registrerar man sig som användare. Sedan är det fritt att använda innehållet.
 • När man använder metodlådan måste man referera till innehållet, precis som man gör till en metodbok.
 • När man allmänt refererar till metodlådan så kan man använda författarnas namn, plus webbadressen. Då blir det en referens i exempelvis en referenslista som ser ut på följande sätt:
  • Högdahl, E., Petersen, A & Thufvesson, O (2022): Metodlåda för minnesplaneringsmetoder, https://minnesplaneringsmetoder.se.
 • När man refererar till en specifik text eller citerar, så refererar man till den text som används, exempelvis:
  • Högdahl, E., Petersen, A & Thufvesson, O (2022): Att skapa en arkitekttävling med hjälp av MPM (= namnet på den text man använder). Metodlåda för minnesplaneringsmetoder, https://minnesplaneringsmetoder.se.
 • När man refererar inne i en löpande text skriver man på följande sätt:
  • (Högdahl, Petersen & Thufvesson, 2022)

 

När man registrerar sig som användare så blir man också en del av den fortsatta metodutvecklingen. Därför vill vi gärna ha möjlighet kunna återkomma till användare för att undersöka hur metoden upplevs, och vilken utveckling som kan behövas. Utifrån detta kan det hända att du som användare blir kontaktad av oss. Vill vill också gärna ha feedback och höra hur ni har arbetat med Minnesplaneringsmetoder.