Villkor

Villkor för att använda metodlådan

Denna metodlåda har tillkommit i samband med forskningsprojektet Bygga och utveckla plats genom mänskliga minnen, och är finansierad av Formas.

Detta gör att metodlådan är att betrakta som ett forskningsresultat som ska spridas. Samtidigt ska detta göras med respekt för upphovspersonerna, som utgörs av projektets forskare. Därför har vi valt följande lösning:

  • Denna metodlåda är öppen att använda för den som vill. För att komma åt alla dokument registrerar man sig som användare. Sedan är det fritt att använda innehållet.
  • När man allmänt refererar till metodlådan så berättar man att man använder Minnesplaneringsmetoder, och det är bra om man kan hänvisa till webbadressen, https://minnesplaneringsmetoder.se.
  • Använder man metoden i en text så kan en referens i referenslista se ut på följande sätt:
    • Högdahl, E., Petersen, A & Thufvesson, O (2022): Metodlåda för minnesplaneringsmetoder, https://minnesplaneringsmetoder.se.
  • När man refererar inne i en löpande text skriver man på följande sätt:
    • (Högdahl, Petersen & Thufvesson, 2022)

När man registrerar sig som användare så blir man också en del av den fortsatta metodutvecklingen. Därför vill vi gärna ha möjlighet kunna återkomma till användare för att undersöka hur metoden upplevs, och vilken utveckling som kan behövas. Utifrån detta kan det hända att du som användare blir kontaktad av oss. Vill vill också gärna ha feedback och höra hur ni har arbetat med Minnesplaneringsmetoder.