april 2024

MPM medverkar på Tillväxtverkets Landsbygdsverkstad

Inlagt av Lisa mån, 04/15/2024 - 14:28

Vilken betydelse kan människors erfarenheter få för hur platsen ska presenteras? Hur skapar vi berättelser som både kan kännas igen av dem som bor på en plats och som kan presentera platsen utåt? Detta är ämnet för en av Tillväxtverkets Landsbygdsverkstäder som går av stapeln den 27 april. Under detta seminarium kommer Minnesplaneringsmetoder att presenteras som ett möjligt verktyg att använda för att utveckla detta.

Läs mer om evenemanget här.

Nytt samverkansprojekt för metodutveckling

Inlagt av Lisa mån, 04/15/2024 - 14:25

Under arbetet med att utveckla MPM kom vi i kontakt med White arkitekter och Stockholms Läns museum, som också utvecklat metoder kring att arbeta med minnen och berättelser i relation till plats och platsutveckling. Sommaren 2022 inleddes ett samarbete, och sedan 2023 finns en samverkansgrupp som arbetar med minnen, berättelser och platsutveckling. I samverkansgruppen ingår också Norrtälje kommun och Sollentuna kommun. Den 17 maj 2024 kommer en del av vårt gemensamma arbete att presenteras på konferensen Stadens omvandlingar och urbana historier på Malmö universitet.

Mer om konferensprogrammet kan du läsa här.