Nytt samverkansprojekt för metodutveckling

Inlagt av Lisa mån, 04/15/2024 - 14:25
Bild av möte

Under arbetet med att utveckla MPM kom vi i kontakt med White arkitekter och Stockholms Läns museum, som också utvecklat metoder kring att arbeta med minnen och berättelser i relation till plats och platsutveckling. Sommaren 2022 inleddes ett samarbete, och sedan 2023 finns en samverkansgrupp som arbetar med minnen, berättelser och platsutveckling. I samverkansgruppen ingår också Norrtälje kommun och Sollentuna kommun. Den 17 maj 2024 kommer en del av vårt gemensamma arbete att presenteras på konferensen Stadens omvandlingar och urbana historier på Malmö universitet.

Mer om konferensprogrammet kan du läsa här.