MPM medverkar på Tillväxtverkets Landsbygdsverkstad

Inlagt av Lisa mån, 04/15/2024 - 14:28
några som gräver

Vilken betydelse kan människors erfarenheter få för hur platsen ska presenteras? Hur skapar vi berättelser som både kan kännas igen av dem som bor på en plats och som kan presentera platsen utåt? Detta är ämnet för en av Tillväxtverkets Landsbygdsverkstäder som går av stapeln den 27 april. Under detta seminarium kommer Minnesplaneringsmetoder att presenteras som ett möjligt verktyg att använda för att utveckla detta.

Läs mer om evenemanget här.