MPM finns på Hållbarstad.se

Inlagt av Lisa fre, 09/23/2022 - 15:46
karta med gubbe

Nu finns Minnesplaneringsmetoder även på webbplatsen Hållbar stad

Webbplatsen Hållbar stad drivs av Rådet för hållbara städer, som består av följande myndigheter:

 • Energimyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Formas
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för delaktighet
 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • ArkDes, statens centrum för arkitektur och design
 • Statens konstråd
 • Sveriges kommuner och regioner
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Vinnova

https://www.hallbarstad.se/