Gubbe
Start figur

Minnes planerings metoder

Aktuellt

några som gräver

Vilken betydelse kan människors erfarenheter få för hur platsen ska presenteras? Hur skapar vi berättelser som både kan kännas igen av dem som bor på en plats och som kan presentera platsen utåt?

Bild av möte

Under arbetet med att utveckla MPM kom vi i kontakt med White arkitekter och Stockholms Läns museum, som också utvecklat metoder kring att arbeta med minnen och berättelser i relation till plats och platsutveckling.

karta med gubbe

Nu finns Minnesplaneringsmetoder även på webbplatsen Hållbar stad